18Κ λευκόχρυσο μονόπετρο ροζέτα κέντρου round diamond brilliant cut 0.60 ct

18Κ λευκόχρυσο μονόπετρο cushion shaped ροζέτα κέντρου round diamond brilliant cut 0.60 ct GIA certified και διαμάντια μπριγιάν σε δύο επίπεδα halo συνολικού βάρους περί του 0.40 ct. Δυνατότητα υλοποίησης για κέντρα από 0.30 ct με κόστη από 1500 ευρώ συν ΦΠΑ. Κόστος υποφαινόμενου στις 3800 ευρώ συν ΦΠΑ. Δυνατότητα χρήσης lab grown διαμαντιού 0.60 ct με κόστος υλοποίησης στα 1650 ευρώ συν ΦΠΑ.